Nikolay Gumilyov
Rusya, 1886-1921

Don Juan

Kibirli ve çok yalın bir düş görmekteyim ben
Asılmak küreklere, ya da bir atı dört nala sürmek
Aldatmak o geçmek bilmeyen zamanı
Durmadan yeni dudaklar öperek

Ve yaşlılıkta, uyarak İsa’nın öğüdüne
Tövbekâr olmak, küllerle örtmek başımı;
Ve kurtarıcı yükü bastırmak göğsüme,
O ağır, demirden haçı.

Fakat tam zafer sarhoşluğunu tatmadayken bir yeni başarımın
Solgun bir uyurgezer gibi uyanırım birden
Ürkerek sessizliğinden geçtiği yolların

Hiçbir kadından çocuğu olmamış
Gereksiz bir atom parçasından başka neyim ki ben
Hiçbir erkeği "kardeşim" diye kucaklayam