Ahmede Hâni
Kürt, 1650-1706


Dörtlük

Boyun eğmek, tutsak olmak utanç verici bir şey
Bizi yönetenler taşısın bu utancı
Şeyhlere, mollalara, emirlere yuh çekmek varken
Şairleri, yoksul insanları niye suçlamalı?