bir gün mutlaka  

 

         

 

  beyaz ipek gibi yağdı kar
         

 

 

         

 

 

         

 

  yeni ortaçağın saldırısı